Tuesday, 16 September 2014

On the Sale of Kibbudim for the Holidays

בנערותי הרגשתי מאוד לא נוח, כשראיתי  את אווירת "שוק הפישפשים" בבית הכנסת, בעת מכירת העליות, לא הבנתי את שמחת ה"עשיר התורן" שהצליח ל"השיג" "עליה במחיר מציאה", ואת קנאת חבריו ששילמו מחיר גבוה יותר שנה לפני כן, עבור אותה עליה..

אף שכשהתבגרתי לא  אהבתי את מה שראו עיני, הרי  אוירת המכירות  יותר לא "כאבה" לי, הבנתי שזו הדרך היחידה להוציא מהעשירים כסף, ...


http://www.bhol.co.il/Forums/topic.asp?topic_id=2278206&forum_id=1364


Kol Tuv,
RRW

No comments: